Výjimečné potravní doplňky

Firma Forat, s.r.o. představuje výjimečné potravní doplňky na bázi extraktů z léčivých rostlin jako alternativu ke klasické léčbě.

Naším cílem je aktivně propagovat a nabízet zákazníkům produkty na bázi přírodních extraktů, sloužících preventivně v oblasti péče o zdraví a to v nejvyšší dostupné kvalitě. Našimi zákazníky jsou nejen lidé usilující o zdravý životní styl, ale v poslední době velkou skupinu zákazníků tvoří lidé, kteří v důsledku zdravotních problémů hledají vhodnou alternativu klasického lékařství.

Důraz klademe především na prevenci, která pro nás není jen módní frází, ale skutečností, která nám může s velkou pravděpodobností zpříjemnit naši budoucnost nejen po stránce zdravotní, ale také ekonomické.

Největším přínosem ke zlepšení zdraví je pravidelná očista Vašeho organismu cestou detoxikace, neboť organismus po odstranění toxinů z těla rychle obnovuje své samoregulační schopnosti. Tomuto cíli plně odpovídá náš kmenový potravní doplněk CHANCE DETOX.

Zásadní zlom v produkci naší společnosti je výroba potravinového doplňku na základě redukovaného glutathionu. Glutathiom v našem těle funguje jako hlavní antioxidant. Jak stárneme, hladina glutathionu začíná klesat. Řada vědců se domnívá, že jak dlouho žijeme, je přímo úměrné výši úrovně glutathionu v našem těle. Proto náš nově vyvinutý výrobek LGT-500+, který je doplněný o podpůrné přírodní látky, odpovídá nejvyšším požadavkům současné moderní přírodní medicíny..