Atesty

Výrobek je schválen pro lidskou výživu Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. j. HEM-350-21.8.02/23244 na základě rozborů akreditovaných laboratoří:

Firma Forat provedla se sirupem CHANCE několik skupinových pokusů pod dohledem pracovníků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pro tyto účely byl zakoupen digitální přístroj pro měření obsahu alkoholu v krvi dechovou zkouškou. Jedná se o přístroj firmy Lion, jehož modifikovanou verzi používá i policie. Pomocí objektivních měření bylo opakovaně zjištěno urychlení odbourávání zbytkového alkoholu cca o 1/3.